Back

Soft drinks

Energy drinks

Wybór herbat

Kawa

Do wszystkich rachunków doliczany jest serwis kelnerski w wysokości 10%.
Nie ma możliwości podziału rachunków.